Archiwum z miesiąca wrzesień, 2018

Stanowisko WZSS w sprawie zmian w UOBIA.

Zapraszamy do zapoznania się z stanowiskiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, odnośnie proponowanych zmian w Ustawie o Broni i Amunicji.

https://www.wzss.pl/index.php/wiadomosci/aktualnosci/799-stanowisko-zarzadu-wielkopolskiego-zwiazku-strzelectwa-sportowego-w-sprawie-proponowanych-zmian-w-ustawie-o-broni-i-amunicji